Obchodní podmínky

Úvod Obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi Green Medical s.r.o., Rybná 716/24, 11000 Praha, IČO: 02305348, IČ DPH: SK4020424331 (dále jen "prodávající") a kupujícím, jejímž předmětem je koupě a prodej zboží na internetové stránce www.NaMaximum.cz.

Kupujícím se rozumí osoba, která odeslala elektronickou objednávku na stránce www.NaMaximum.cz nebo emailem na adresu info@NaMaximum.cz.

 

2. Ceny

Prodejní cena zboží je uvedena u každého produktu. Tato cena je konečná a zahrnuje DPH. V ceně zboží není zahrnuta doprava.

 

3. Objednávka

Kupní smlouva, na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu vzniká na základě vyplnění elektronického objednávkového formuláře na stránce www.NaMaximum.cz nebo emailem na adrese info@NaMaximum.cz.
Podrobný postup jak postupovat při objednávce zboží najdete na stránce "Jak nakupovat".

  

4. Storno objednávky

Pokud si přejete zrušit objednávku, která ještě nebyla vyřízena, co nejdříve nás prosím kontaktujte emailem nebo telefonicky a uveďte číslo objednávky. Pokud již byla platba za objednávku uhrazena, peníze vám budou vráceny do 15 dnů na účet, ze kterého platba přišla.

Zároveň si vyhrazujeme právo stornovat Vaši objednávku na zboží, pokud Vám ho už nebudeme schopni dodat z důvodu jeho vyprodání nebo v ceně, která je uvedena v internetovém obchodě, pokud se s Vámi nedohodneme na náhradním plnění. O stornování objednávky Vás budeme neprodleně informovat telefonicky nebo e-mailem. V případě úhrady kupní ceny nebo její části Vám budou finanční prostředky vráceny do 15 dnů na účet, ze kterého jste zaplatili, pokud se nedohodneme jinak.

 

5. Dodací lhůty

V případě, že objednané zboží máme skladem, vyexpedujeme Vám ho nejpozději následující pracovní den po přijetí objednávky. V opačném případě Vás budeme neprodleně informovat o odhadovaném náhradním termínu dodání zboží.

 

6. Způsob dodání  zboží a ceny za dopravu

Zboží v rámci České republiky posíláme kurýrní službou, nebo prostřednictvím České pošty. Zásilky odeslané kurýrní službou jsou obvykle doručovány následující pracovní den po odeslání. Doručení prostřednictvím České pošty obvykle trvá 2-3 pracovní dny.

Ceny dopravy pro Českou republiku jsou následující:

Přepravní služba

Doprava

Dobírka

Kurýrní služba (při objednávce do 1999,99 Kč)

79 Kč

25 Kč

Kurýrní služba (při objednávce nad 2000 Kč)

zdarma

25 Kč

Česká pošta

99 Kč

(jen platba předem)

 


7. Způsob platby

Možné způsoby platby jsou:

- dobírka (platba v hotovosti při převzetí zboží)

- bankovní převod (platba bankovním převodem na náš účet)

 

8. Nepřevzaté zásilky

Pokud si kupující zvolil jako způsob doručení dobírku a zásilku z libovolných důvodů nepřevezme, je povinen uhradit prodávajícímu vzniklou škodu (poštovné a balné).

 

9. Záruka

Záruční doba je stanovena na minimálně 24 měsíců ode dne uzavření kupní smlouvy nebo shora ohraničená datem spotřeby zboží a běží ode dne převzetí zboží kupujícím.

Prodávající ručí zákazníkovi za:

- dodání zboží tak, aby nebylo poškozené

- dodání zboží v takém množství a sortimentu, v jakém bylo uvedeno v objednávce

- přiložení daňového dokladu, pokud si zákazník nepřál jinak

Prodávající nenese zodpovědnost za:

- opožděné doručení zboží zaviněné doručovatelem (pošta)

- opožděné doručení zboží zaviněné nesprávně udanou adresou příjemce

- poškození zaviněné doručovatelem (pošta, kurýr)viditelně poškozené zboží (poškozený obal balíku apod.) nepřebírejte!

 

10. Právo zákazníka na vrácení zboží

Zboží, které jste si zakoupili na www.NaMaximum.cz je možné bez udání důvodu vrátit do 28 pracovních dnů od převzetí zboží. Od smlouvy je možné odstoupit prokazatelným způsobem - písemně nebo e-mailem. Zboží, na něž se odstoupení vztahuje je třeba zaslat jako balík - doporučenou zásilku na domluvenou adresu. Před odesláním nás kontaktujte a domluvíme přesný postup a adresu na odeslání vráceného zboží. Zboží nám prosím neposílejte dobírkou. Do balíku přiložte kopii daňového dokladu, který jsme Vám poslali se zbožím. Pokud byla platba za zboží uhrazena, peníze Vám vrátíme nejpozději do 15 dnů po obdržení vrácené zásilky na účet, ze kterého jste zaplatili, případně jinou formou dle vzájemné dohody.

Právo na odstoupení od smlouvy není je možné v případech
- zboží není v původním originálním neporušeném balení (zboží bylo rozbalené)
- zboží je mechanicky poškozeno
- zboží není kompletní

 

11. Reklamační řád

Nekompletnost zásilky nebo poškození zboží je nutné oznámit do 48 hodin od převzetí zásilky e-mailem nebo telefonicky. Pozdější reklamace nekompletnosti zásilky nebo mechanického poškození výrobku nemusí být uznány.

Pokud chcete zakoupené zboží reklamovat, předem nás prosím kontaktujte. Právo na odstoupení od smlouvy jste povinen uplatnit písemnou formou v listinné podobě nebo v podobě zápisu na jiném trvanlivém nosiči (e-mail), přičemž můžete použít formulář dostupný na naší internetové stránce (pro uložení klikněte pravým tlačítkem na odkaz, zvolte možnost "Uložit soubor ". Následně jej můžete v počítači vyplnit a vytisknout). Lhůta pro odstoupení od smlouvy se považuje za zachovanou, pokud jste oznámení o odstoupení od smlouvy odeslali nejpozději v poslední den lhůty.

Po obdržení reklamovaného zboží Vás budeme neprodleně kontaktovat e-mailem nebo telefonicky a domluvíme se s Vámi na rychlém vyřešení problému: při uznané reklamaci Vám bude reklamované zboží vyměněno kus za kus, případně jiný, který si vyberete (do hodnoty reklamovaného zboží) nebo Vám vrátíme peníze. Reklamace bude vyřízena v co nejkratším čase, nejpozději však do 30 dnů od obdržení reklamovaného zboží. O výsledku reklamace budete informováni bezprostředně po ukončení reklamačního řízení e-mailem nebo telefonicky.

 

12. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

• Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu info@namaximum.cz

• Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.
• Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html.
• U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs .
• Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
• Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.
• Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.
• V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.
• Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.


13. Zákaznický servis a kontakty

V případě jakýchkoliv dotazů nás můžete kontaktovat e-mailem nebo telefonicky na e-mailových adresách a telefonních číslech uvedených v sekci kontakty. Naše pracovní doba je pondělí až pátek, 10:00-15:00. E-mailem obvykle komunikujeme i mimo pracovní dobu.

 

14. Ochrana osobních údajů

 

Následující informace se týkají zpracovávání osobních údajů návštěvníků a/nebo zákazníků těchto webových stránek (dále jednotlivě jen ,,Dotyčná osoba“), které provozuje společnost Green Medical s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, 11000 Praha, Česká republika, IČ: 02305348, telefonický kontakt: 0948 108 575, emailový kontakt: info@namaximum.cz (dále jen ,,Provozovatel“). Zpracování a ochrana těchto osobních údajů se řídí ustanoveními zákona č. 18/2018 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,Zákon“), ve spojení s ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně údajů (dále jen ,,Nařízení“).

 

15. Zpracování osobních údajů při odeslání objednávky

 

Osobní údaje Dotyčné osoby, které Provozovatel zpracuje za účelem vyřizování objednávek a plnění povinností vyplývajících ze smlouvy uzavřené na dálku (prostřednictvím těchto stránek) mezi Dotyčnou osobou a Provozovatelem, jsou: jméno a příjmení, poštovní a e-mailová adresa a telefonní číslo Dotyčné osoby.

 

Právním základem zpracování těchto údajů je plnění práv a povinností vyplývajících z výše uvedené smlouvy, kterou by jinak nebylo možné uzavřít.

 

Osobní údaje budou zpracovány po dobu trvání zákonem stanovených povinností Provozovatele vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, zejména z občanského zákoníku, zákona o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího, zákona o archivech a registraturách, zákona o účetnictví a zákona o DPH, tj. minimálně po dobu 10 let.

 

Zpracováním osobních údajů Dotyčné osoby může být pověřen poskytovatel e-shopového řešení při zajištění řádného provozu těchto webových stránek, poskytovatel účetních služeb při zaúčtování daňových dokladů Provozovatele nebo poskytovatel doručovacích služeb (dále jednotlivě jen ,,Zprostředkovatel“).

 

Při zpracování osobních údajů Dotyčné osoby nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování, přičemž Provozovatel nemá v úmyslu poskytnout osobní údaje třetí zemi, mezinárodní organizaci ani 3. osobám, s výjimkou Zprostředkovatele.

 

Dotyčná osoba má především právo požadovat od Provozovatele přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo vymazání, popřípadě omezení zpracování, právo namítat proti zpracování, právo na přenositelnost údajů k jinému provozovateli, pokud byly osobní údaje zpracovány automatizovaným způsobem na žádost Dotyčné osoby, stejně tak i právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud Provozovatel a/nebo Zprostředkovatel postupuje při zpracování osobních údajů v rozporu s Nařízením a/nebo Zákonem.

 

Zboží a/nebo služby nabízené na těchto webových stránkách jsou primárně určeny pro návštěvníky mladších 16 let.

 

15/A. Zpracování osobních údajů při přihlášení k newsletteru

 

Osobní údaje Dotyčné osoby, které Provozovatel zpracuje za účelem odesílání informací o jeho produktech a službách (newsletter), jsou: e-mailová adresa Dotyčné osoby.

 

Právním základem zpracování těchto údajů je souhlas Dotyčné osoby ve smyslu § 13 odst. 1 písm. a) Zákona ve spojení s úst. čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení, který může být kdykoliv odvolán kliknutím na aktivní odkaz umístěný na konci každého newsletteru nebo na základě písemné žádosti zaslané na e-mailovou adresu Provozovatele.

 

Osobní údaje budou zpracovány po dobu trvání zájmu Dotyčné osoby o zasílání newsletteru Provozovatele.

 

Zpracováním osobních údajů Dotyčné osoby může být pověřen Zprostředkovatel, který pro Provozovatele zajišťuje nebo může zajišťovat správu newsletterových kampaní, případně který Provozovateli poskytuje technické řešení pro správu newsletterových kampaní.

 

Při zpracování osobních údajů Dotyčné osoby nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování, přičemž Provozovatel nemá v úmyslu poskytnout osobní údaje třetí zemi, mezinárodní organizaci ani 3. osobám, s výjimkou Zprostředkovatele.

 

Dotyčná osoba má především právo požadovat od Provozovatele přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo vymazání, popřípadě omezení zpracování, právo namítat proti zpracování, právo na přenositelnost údajů k jinému provozovateli, pokud byly osobní údaje zpracovány automatizovaným způsobem na žádost Dotyčné osoby, stejně tak i právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud Provozovatel a/nebo Zprostředkovatel postupuje při zpracování osobních údajů v rozporu s Nařízením a/nebo Zákonem.

 

Newsletter není primárně určen pro návštěvníky mladších 16 let.

 

15/B. Zpracování osobních údajů při registraci na webových stránkách Provozovatele

 

Osobní údaje Dotyčné osoby, které Provozovatel zpracuje za účelem zřízení uživatelského účtu Dotyčné osoby a poskytování služeb určených pro registrované uživatele, jsou: jméno a příjmení, poštovní a e-mailová adresa a telefonní číslo Dotyčné osoby.

 

Zpracováním osobních údajů Dotyčné osoby může být pověřen Zprostředkovatel, který pro Provozovatele zajišťuje provoz těchto webových stránek.

 

Právním základem zpracování těchto údajů je plnění práv a povinností spojených s využíváním služeb spojených s uživatelským účtem, které by jinak nebylo možné poskytovat v plném rozsahu.

 

Osobní údaje budou zpracovány po dobu trvání zájmu Dotyčné osoby o využívání služeb spojených s uživatelských účtem.

 

Při zpracování osobních údajů Dotyčné osoby nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování, přičemž Provozovatel nemá v úmyslu poskytnout osobní údaje  třetí zemi, mezinárodní organizaci ani 3. osobám s výjimkou Zprostředkovatele.

 

Dotyčná osoba má především právo požadovat od Provozovatele přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo vymazání, popřípadě omezení zpracování, právo namítat proti zpracování, právo na přenositelnost údajů k jinému provozovateli, pokud byly osobní údaje zpracovány automatizovaným způsobem na žádost Dotyčné osoby, stejně tak i právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v rozporu s Nařízením a/nebo Zákonem.

 

Služby spojené s uživatelským účtem nejsou primárně určeny pro návštěvníky mladších 16 let.

 

16. Používání materiálů ze stránky

© 2013 Green Medical s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv kopírování obsahu (částí nebo celku), jakýmkoliv mechanickým nebo elektronickým způsobem je bez písemného povolení od Green Medical sro zakázáno.


17. Cookies

Tyto webové stránky používají soubory cookies určené k zajištění jejich funkčnosti, k analýze návštěvnosti a pro reklamní účely.

Soubory cookies (anglicky koláček, sušenka) označují malé množství dat, které servery pošlou webovému prohlížeči. Ten je uloží na zařízení uživatele (počítač, mobil či tablet). Při každé další návštěvě těchto webových stránek pak webový prohlížeč uživatele tato data posílá zpět serveru.

Cookies běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů a ukládá do nich uživatelské předvolby. Cookies nejsou nijak zabezpečené, a to včetně shromážděných údajů.

 

Používání cookies je možné nastavit přímo ve webovém prohlížeči uživatele.

 

Informace o jednotlivých webových prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookies můžete nalézt na následujících stránkách:

 

Chrome

Firefox

Internet Explorer

Android


Jak Google využíva soubory cookies zistíte zde


Upozornění: Na stránce namaximum.cz neprodáváme léky a naše produkty nejsou určeny k léčení, diagnózu nebo prevenci nemocí, ale pouze jako výživové doplňky.

 

Copyright 2014 - 2019 © Na Maximum