Nejde jen o koření. Kurkuma a její zázračné účinky na tělo

Nejde jen o koření. Kurkuma a její zázračné účinky na tělo

Kurkuma se svým zářivě zlatavým odstínem je nejen kořením, ale také pokladnicí chuti, barvy a zdraví prospěšných látek. Toto koření, které se získává z kořene asijské rostliny podobné zázvoru, zdobí kuchyně již po staletí a dodává pokrmům svou výraznou chuť.

Její vliv však zdaleka přesahuje kulinářskou oblast. Kurkuma se používá v Číně i Indii v tradičních léčebných postupech, jako je ájurvéda, a je uctívána pro svůj léčivý potenciál.

Důležité bioaktivní látky

Kurkuma, koření známé a často vychvalované pro své zdraví prospěšné účinky, obsahuje bioaktivní sloučeniny s důležitými léčivými vlastnostmi. Klíčová složka kurkumin, která je zodpovědná za mnohé z jejích vychvalovaných účinků, se však v surové kurkumě nenachází. Vzhledem k tomu, že obsah kurkuminu se pohybuje kolem 3 % hmotnosti celé kurkumy, je obtížné využít jeho léčivý potenciál pouze z kurkumy jako kulinářského koření.

Studie zkoumající zdravotní potenciál této byliny se většinou opírají o kurkuminové extrakty, jejichž dávka často přesahuje 1 gram denně. Těchto hodnot je však obtížné dosáhnout pouze stravou, proto jsou v tomto případě účinnější doplňky stravy.

V tom však spočívá překážka: kurkumin se špatně vstřebává do krevního oběhu. Aby byl plně účinný, potřebuje zvýšenou biologickou dostupnost, tj. rychlost, s jakou se vstřebává do těla. Jedním z řešení je černý pepř, který obsahuje piperin, přírodní látku, o níž je známo, že zvyšuje vstřebávání kurkuminu o 2000 %.

Doplňky stravy kombinující kurkumin s piperinem se ukazují jako velmi účinné, protože využívají synergie mezi těmito sloučeninami. Navíc díky rozpustnosti kurkuminu v tucích podporuje kombinace jeho suplementace s jídlem s vysokým obsahem tuku lepší rozklad a rozpouštění.

Protizánětlivé a antioxidační vlastnosti

Jednou z nejvýraznějších vlastností kurkuminu je jeho role přírodního protizánětlivého činitele. Zánět, důležitá imunitní reakce, může být chronickým problémem, který může vyvolat nebo zhoršit řadu zdravotních potíží, jako jsou srdeční choroby, rakovina, Alzheimerova choroba a další. Kurkumin může bojovat proti chronickému zánětu, což je slibným preventivním a doplňkovým opatřením při zvládání těchto onemocnění.

Dalším aspektem, v němž kurkumin vyniká, je jeho schopnost posilovat antioxidační obranu organismu. Oxidační poškození, které je podezřelým faktorem stárnutí a různých onemocnění, zahrnuje volné radikály, vysoce reaktivní molekuly, které ničí životně důležité organické látky. Antioxidační síla kurkuminu s jeho jedinečnou chemickou strukturou je silným neutralizátorem volných radikálů a chrání tělo před jejich škodlivými účinky.

Studie na zvířatech a buňkách navíc naznačují, že kurkumin může nejen působit proti volným radikálům, ale také stimulovat působení dalších antioxidantů, ačkoli k definitivnímu potvrzení těchto přínosů jsou nutné studie na lidech.

Podpora zdraví neuronů

Vliv kurkuminu zasahuje i do kognitivní sféry, neboť ovlivňuje neurotrofický faktor odvozený od mozku (BDNF), což je protein nezbytný pro zdraví neuronů. Klesající hladiny BDNF jsou často spojovány s různými mozkovými poruchami, jako jsou deprese a Alzheimerova choroba. Zatímco studie na zvířatech ukazují na potenciál kurkuminu zvyšovat hladinu BDNF a potenciálně předcházet mozkovým onemocněním, k pochopení všech důsledků je nutný další výzkum u lidí.

Zdravé srdce

Kurkumin by navíc mohl přispět ke zdraví srdce tím, že zmírní endoteliální dysfunkci, která je klíčovým faktorem při progresi srdečních onemocnění. Jeho potenciál snižovat zánět a oxidaci, potvrzený studiemi, které prokázaly účinnost srovnatelnou s cvičením při zlepšování zdraví srdce, zdůrazňuje jeho mnohostranný přínos.

Doplněk proti depresi

V oblasti duševního zdraví se kurkumin ukazuje jako slibný spojenec v boji proti depresi. Klinické studie prokázaly, že jeho účinnost je srovnatelná s některými antidepresivy, což je pravděpodobně dáno jeho schopností zvyšovat hladinu BDNF, neurotransmiterů, jako je serotonin a dopamin, a zvrátit některé změny v mozku spojené s depresí.

Kolik kurkumy byste měli denně užívat?

Studie doporučují příjem 500 až 2 000 mg denně, často ve formě koncentrovaného extraktu s vyšším obsahem kurkuminu, než je přirozeně obsažen v potravinách. Zajímavost: zatímco průměrná indická strava poskytuje 2 000-2 500 mg kurkumy denně, obsah kurkuminu se pohybuje pouze kolem 60-100 mg.

Přesto i používání kurkumy jako koření může být prospěšné. Zajímavá studie se staršími dospělými prokázala zlepšení pozornosti, paměti, jazyka a exekutivních funkcí při dlouhodobé konzumaci kurkuminu.

Ačkoli neexistuje oficiální shoda ohledně dávkování kurkumy, výzkumy ukazují slibné výsledky při užívání určitého množství:

  • Při osteoartritidě: 500 - 1 500 mg denně po dobu 3 měsíců.

  • Na svědění kůže: 500 mg třikrát denně po dobu 2 měsíců.

  • Na ulcerózní kolitidu: 100 - 10 000 mg výtažku z kurkumy denně.

Přesto je zde jedno upozornění: chybí dostatečné potvrzení bezpečnosti při dlouhodobém užívání vysokých dávek. Světová zdravotnická organizace uvádí jako přijatelnou denní dávku 1,4 mg na kilogram tělesné hmotnosti.

Pozor na možné lékové interakce

Zatímco kurkuma v přírodní formě se běžně používá v kulinářské praxi po celém světě, koncentrované kurkumové doplňky, zejména ty bohaté na kurkumin, vyžadují opatrnost kvůli možným interakcím s některými léky.

V oblasti úlevy od bolesti existuje možný vliv doplňků stravy s kurkumou na léky, jako je indometacin, aspirin, ibuprofen nebo paracetamol. Doplňky stravy obsahující kurkumu by mohly potenciálně snížit účinnost těchto běžně užívaných léků proti bolesti.

Kdo by se měl mít na pozoru?

U osob podstupujících chemoterapii je třeba k užívání doplňků stravy s kurkumou přistupovat s opatrností. Některé léky na chemoterapii, včetně kamptotecinu, mechlorethaminu, doxorubicinu a cyklofosfamidu, mohou s kurkumou nepříznivě interagovat, což je třeba projednat s poskytovateli zdravotní péče.

Kromě toho by osoby užívající léky na ředění krve měly být při konzumaci kurkumy nebo kurkuminových doplňků opatrné vzhledem ke zvýšenému riziku krvácení spojenému s jejich užíváním.

U uživatelů imunosupresivních léků, zejména u těch, kteří užívají takrolimus, se mohou při kontaktu s významným množstvím kurkuminu vyskytnout zvýšené nežádoucí účinky, což zdůrazňuje důležitost konzultace se zdravotnickými pracovníky před zahájením užívání doplňků stravy.

Je možné se kurkumou předávkovat?

Přestože existují obavy z nadměrného příjmu kurkumy, jsou poměrně vzácné. Výzkumy naznačují, že denní dávky doplňků stravy nižší než 8 000 mg jsou obecně považovány za bezpečné; vysoké dávky však mohou vykazovat buněčnou toxicitu. Ke stanovení ideálního dávkování kurkumy jako doplňku stravy je nutný další výzkum.

Existují vedlejší účinky?

Navzdory mnoha zdravotním přínosům může doplňování kurkumy ve vzácných případech vést k nežádoucím účinkům, jako jsou kožní vyrážky, gastrointestinální potíže, nevolnost nebo bolesti hlavy. Klíčem k efektivnímu využívání výhod kurkumy a minimalizaci možných rizik je uvážlivý a umírněný přístup k její konzumaci.

Norbert Skoupa
Autor článkov

Mojou najväčšou vášňou je písanie, knihy, šport a hľadanie hraníc, čoho sú ľudské telo a myseľ schopné. V minulosti som viac ako…