Esenciální aminokyseliny - EAA nebo BCAA?

Esenciální aminokyseliny - EAA nebo BCAA?

Aminokyseliny jsou základní stavební jednotky proteinů. Jedná se o organické sloučeniny navzájem propojené prostřednictvím peptidové vazby. Každá aminokyselina musí obsahovat nejméně jednu aminoskupinu (-NH2) a současně alespoň jednu karboxylovou skupinu (-COOH). Jsou základní stavební složkou proteinů.


Struktura

Jednotlivé aminokyseliny (základní stavební jednotky, monomery) se vzájemně spojují do větších celků. Pokud dojde ke spojení 2 až 100 aminokyselin, vzniknou peptidy. Pokud se spojí 100 a více aminokyselin, mluvíme o proteinech. Biologické vlastnosti proteinů jsou dány druhem aminokyselin, jejich pořadím a jejich vzájemnými prostorovými vztahy. Aminokyseliny představují 75% čisté tělesné hmotnosti, tvoří 95% svalů (včetně srdečního) a 100% hormonů, neurotransmiterů a neuropeptidů [1].

Výskyt

Ve volné přírodě se nachází přes 700 různých aminokyselin [2]. Avšak v živých organismech, resp. v jejich proteinech, se vyskytuje pouze 22 z nich, tzv. proteinogenních (biogenních) aminokyselin. V lidském těle se přitom vyskytuje 20 aminokyselin, přičemž 9 z nich je esenciálních, což znamená, že tělo si je neumí vytvořit samo a je potřeba přijmout je buď ze stravy, nebo ze suplementů. Je potřeba zdůraznit, že biologický význam proteinogenních aminokyselin je přímo úměrný zastoupením nejméně početné z nich. Zjednodušeně řečeno, pokud v těle chybí alespoň jedna aminokyselina, zbývajících 19 je prakticky nepoužitelných [3].

DruhyEsenciální aminokyseliny podrobně

FENYLALANIN– Pomáhá tělu používat jiné aminokyseliny, proteiny a enzymy. Je prekurzorem tyrosinu a zároveň neurotransmiterů dopaminu, adrenalinu a noradrenalinu. Nedostatek fenylalaninu se u člověka může projevit zmateností, emoční agitací, depresemi, špatnými funkcemi paměti, změnami v chování, poklesem libida či kataraktou (šedým zákalem). Vrozená porucha metabolismu fenylalaninu se nazývá fenylketonurie a v případě její nedostatečné terapie může vést až k těžké mentální retardaci. Základem terapie je celoživotní dieta s nízkým obsahem fenylalaninu [4].

HISTIDÍN – V lidském těle funguje jako prekurzor pro výrobu histaminu a karnosinu. Histamin je signální molekula spouštějící zánětlivou reakci a slouží jako neurotransmiter. Karnosin je především pufrem (látkou udržující stabilní pH uvnitř buněk). Hraje také roli v regulaci vstupu iontů do buněk, svalového stahu, ochrany před kyslíkovými radikály a nechtěnou glykací v buňkách [5]. Nedostatek histidinu se u člověka může projevit anémií.

ISOLEUCIN – Pomáhá při obnovování svalových vláken po namáhavé fyzické aktivitě, reguluje hladinu cukru v krvi. Jeho nedostatek se projevuje například bolestí hlavy [6].

LEUCIN– Spolu s isoleucinem a valinem patří mezi aminokyseliny s rozvětveným řetězcem (BCAA), které jsou vysoce účinné pro stimulaci syntézy bílkovin v příčně pruhovaných (kosterních) svalech [7]. V porovnání s ostatními aminokyselinami je jeho vliv nepoměrně výraznější. Jednou z nejlépe prozkoumaných cest je cesta mTOR (Mechanic Target of Rapamycine). Snížením hladin leucinu signalizuje mTOR nedostatek bílkovin, v důsledku čehož se zablokuje tvorba nových bílkovin. Platí to samozřejmě i naopak - zvýšením koncentrace leucinu signalizuje mTOR, že v těle existuje dostatek bílkovin ze stravy a zapne celkovou syntézu bílkovin. Nedostatek leucinu se projevuje kožními problémy, vypadáváním vlasů a únavou.

LYSIN – Hraje hlavní roli při vstřebávání vápníku, budování svalů, zotavování se po chirurgických zákrocích nebo zraněních a při produkci tělesných hormonů, enzymů a protilátek. Rovněž se ukázalo, že hraje podstatnou roli u lidí trpících anémií, jelikož ovlivňuje celkový příjem železa a následnou koncentraci feritinu (zásobního proteinu obsahujícího železo) v krevní plazmě [8].

METIONIN – Je zdrojem síry, proto brání problémům s kůží a jejími deriváty, podporuje růst vlasů. Tím, že zvyšuje produkci lecitinu v játrech, pomáhá snižovat hladinu cholesterolu. Zároveň snižuje obsah tuku v ledvinách a játrech. Reguluje tvorbu amoniaku, brání dráždění močového měchýře tím, že snižuje množství amoniaku v moči. Je přirozenou chelatační látkou pro těžké kovy [9].

TREONIN– Je důležitý pro zdravou kůži a zuby, protože je součástí zubní skloviny, kolagenu a elastinu. Pomáhá při metabolismu tuků a může být prospěšný pro lidi s poruchami trávení, úzkostí a mírnou depresí [7].

TRYPTOFAN – Je prekurzorem při biosyntéze serotoninu, melatoninu a niacinu (vitamínu B). V minulosti se používal jako analgetikum [10].

VALÍN– Je esenciální pro mentální zdraví, koordinaci svalů a emocionální klid. Má vliv na růst svalů, regeneraci tkání a udržování energie. Jeho nedostatek může způsobit nespavost a snížené mentální funkce [11].


Zdroje esenciálních aminokyselin [7]

 • FENYLALANIN – mléčné výrobky, maso, sója, ryby, fazole, ořechy
 • HISTIDIN – maso, ryby, drůbež, ořechy, semínka
 • ISOLEUCIN – maso, ryby, drůbež, vejce, sýr, čočka, ořechy, semínka
 • LEUCIN – mléčné výrobky, sója, luštěniny
 • LYSIN – maso, vejce, sója, černé fazole, quinoa, dýňová semínka
 • METIONIN – vejce, ořechy, semínka
 • TREONIN – cottage cheese, pšeničné klíčky
 • TRYPTOFAN – pšeničné klíčky, cottage cheese, kuřecí maso, krůtí maso
 • VALIN – sója, sýr, arašídy, houby, zelenina


BCAA vs. EAA

Jak jsme zmiňovali výše, v případě, že některá z aminokyselin je v lidském těle přítomna v nedostatečném množství, ani ostatní aminokyseliny nemohou dostatečně plnit své funkce. Z tohoto hlediska je současný trend vyzdvihovat roli BCAA před EAA více než nežádoucí. Tělo potřebuje VŠECHNY aminokyseliny se stejnou důležitostí. To, že budete v rámci výživových doplňků upřednostňovat ty s vyšším obsahem BCAA nemusí být v zásadě na škodu, ale to pouze za předpokladu, že dohlédnete na dostatečný příjem i ostatních aminokyselin. Zjednodušeně řečeno, pokud můžete, raději upřednostňujte suplementaci EAA před BCAA.


EAA jsou zdrojem všech esenciálních aminokyselin, BCAA obsahují pouze 3 esenciální aminokyseliny (L-leucin, L-isoleucin, L-valin).


ZDROJE:

 1. OLIVIERA, R. The Essentials – Part One. UC Davis Integrative Medicine. [online]. 2016. Dostupné z: https://ucdintegrativemedicine.com/2016/02/the-essentials-part-one/#gs.q8isp4
 2. KOLEKTÍV AUTOROV. Aminokyseliny, peptidy a bílkoviny. Vysoká škola chemicko-technologická [online]. 2014. Dostupné z: https://web.vscht.cz/~dolezala/CHPP/4%20Aminokyseliny.pdf
 3. KIRSCHMANN, J. Nutrition Almanac. McGraw-Hill Education, 2007, 371 s., ISBN 00-714-3658-8.
 4. KOLEKTÍV AUTOROV. Phenylalanine. National Center for Biotechnology Information. PubChem Database [online]. Dostupné z: https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/L-phenylalanine
 5. ARTIOLI, G., SALE, C. et al. Carnosine in health and disease. European Journal of Sport Science [online]. 2019, č. 19, s. 30-39. ISSN 1746-1391. DOI: https://doi.org/10.1080/17461391.2018.1444096. Dostupné z: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17461391.2018.1444096?journalCode=tejs20
 6. NISHIMURA, J., MASAKI, T. et al. Isoleucine prevents the accumulation of tissue triglycerides and upregulates the expression of PPARalpha and uncoupling protein in diet-induced obese mice. The Journal of Nutrition [online]. 2010, roč. 3, číslo 140, s. 496-500. Dostupné z: https://academic.oup.com/jn/article/140/3/496/4600398
 7. BERRY, J. What to know about essential amino acids [online]. 2019. Dostupné z: https://www.medicalnewstoday.com/articles/324229.php
 8. RUSHTON, D. Nutrition factors and hair loss. Clinical and Experimental Dermatology [online]. 2002, roč. 27, číslo 5, s. 396-404. Dostupné z: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1046/j.1365 2230.2002.01076.x?sid=nlm%3Apubmed
 9. FENG, R., NIU, C. et al. Histidine supplementation improves insulin resistance through suppressed inflammation in obese women with the metabolic syndrome: a randomised controlled trial. Diabetologia [online]. 2013, roč. 56, číslo 5, s. 985-994. Dostupné z: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00125-013-2839-7
 10. SZOLCSÁNYI, P. Od Aspirínu k Viagre. Chemicko-technologická fakulta STU BA [online]. Dostupné z: http://www.chtf.stuba.sk/~szolcsanyi/education/files/Od%20Aspirinu%20k%20Viagre.pdf
 11. KOLEKTÍV AUTOROV. Methionine. National Center for Biotechnology Information. PubChem Database [online]. Dostupné z: https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/L-methionine

← Zpět na seznam článků