Informace o používání cookies


Následující informace se týkají používání souborů cookies a s tím spojeného zpracování osobních údajů návštěvníků (dále jen „Dotčená osoba“) webových stránek www.namaximum.cz/ (dále jen „webové stránky“), které provozuje společnost Green Medical s.r.o., se sídlem Rybná 716 /24, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ: 02305348, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 218013, e-mail: info@namaximum.cz (dále jen „Provozovatel“). Zpracování a ochrana těchto osobních údajů se řídí ustanoveními zákona č.j. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), ve spojení s ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 18/2018 Sb. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně údajů (dále jen „Nařízení“).

1. Co jsou soubory cookies?

Cookies jsou malé soubory, které do zařízení Dotčené osoby posílají a ukládají webové stránky Provozovatele, které tato osoba navštěvuje.

Soubory cookies se ukládají do složky příslušného internetového prohlížeče, který při prohlížení webových stránek Dotčená osoba používá. Při opakované návštěvě těchto webových stránek internetový prohlížeč Dotyčné osoby znovu načte uložené soubory cookies a odešle je zpět webové stránce nebo prvku, který původní soubor cookie vytvořil.

Tím je obvykle zajišťována správná funkčnost těchto webových stránek. Pojem cookies pro účely těchto podmínek se vztahuje i na jiné obdobné soubory, které shromažďují informace podobným způsobem (např. pixely, tzv. majáky, atd.).


2. Jaké soubory cookies používá provozovatel?

Soubory cookies, kterými webové stránky Provozovatele rozpoznávají zařízení Dotčené osoby, mohou být:

Relační cookies, které se používají při návštěvě webových stránek.

Trvalé cookies, které se používají při opakovaných návštěvách webových stránek.

Z hlediska toho, kdo soubory cookies ukládá do zařízení Dotčené osoby, rozlišujeme:

Cookies první strany, kterými jsou takové soubory cookies, které byly umístěny na tuto webovou stránku Provozovatelem.

Cookies třetích stran, kterými jsou takové soubory cookies, které jsou umístěny do zařízení Dotčené osoby jiným subjektem při použití webových stránek Provozovatele. Soubory cookies třetích stran může do zařízení této osoby umisťovat někdo, kdo Provozovateli poskytuje službu (například Google Analytics, Google Double Click a Google Tag Manager). Třetí strany nemají přístup k datům v souborech cookies Provozovatele a rovněž Provozovatel nemá přístup ke cookies třetích stran.

Soubory cookies na těchto stránkách jsou používány pro následující účely:

Nezbytné soubory cookies jsou soubory cookies, bez kterých by webové stránky Provozovatele nefungovaly správně a které se automaticky umisťují do zařízení Dotčené osoby a nelze je vypnout. Nezbytné cookies nemohou identifikovat uživatele a jsou používány pouze za tím účelem, aby se zaručilo správné zobrazení webových stránek.

Funkční soubory cookies slouží k tomu, aby Provozovatel uměl Dotčenou osobu identifikovat při návratu na jeho webové stránky a pomáhají zlepšovat funkčnost a zabezpečení webových stránek včetně zapamatování preferencí Dotčené osoby a správy výkonu webových stránek.

Analytické soubory cookies umožňují Provozovateli provádět různé statistické analýzy jeho webových stránek. Používají se v anonymizované podobě, což znamená, že Dotčenou osobu nemohou identifikovat a používání těchto cookies může Dotčená osoba ve svém internetovém prohlížeči vypnout.

Výkonnostní soubory cookies pomáhají zlepšovat funkčnost webových stránek Provozovatele, například tím, že zajišťují, aby uživatelé snadno našli to, co hledají.

Marketingové soubory cookies se používají k provádění personalizovaných reklamních služeb. Neukládají přímo osobní údaje, ale jsou založeny na jedinečné identifikaci internetového prohlížeče a zařízení Dotčené osoby. Provozovatel v této souvislosti upozorňuje, že odmítnutí použití těchto souborů cookies nezabrání zobrazování reklam na webových stránkách, avšak tyto reklamy již nemusí odpovídat zájmům Dotčené osoby. Tyto cookies mohou být nastaveny prostřednictvím stránek Provozovatele jeho reklamními partnery. Tyto společnosti je mohou použít k profilování zájmů Dotčené osoby ak zobrazení relevantních reklam i na jiných stránkách.


3. Jak lze používání souborů cookies nastavit a zakázat?

Při první návštěvě webových stránek Provozovatele se do zařízení Dotčené osoby ukládají pouze naprosto nezbytné soubory cookies. Při návštěvě webových stránek se Dotčené osobě zobrazí vyskakovací okno, resp. cookies lišta, se zprávou upozorňující na používání cookies. Pokud Dotyčná osoba nepřijme/nepovolí všechny soubory cookies nebo nevybere individuální preference pro soubory cookies, toto nastavení se nezmění.

Klepnutím na příslušné tlačítko ve vyskakovacím okně, resp. na cookies liště, Dotčená osoba bere na vědomí používání nezbytných cookies Provozovatelem způsobem popsaným v těchto podmínkách. Ve vztahu ke všem ostatním typům cookies, které Provozovatel používá, platí, že tyto v zařízení Dotčené osoby nebudou uloženy, pokud Dotčená osoba nedá souhlas s jejich použitím, který lze kdykoli odvolat. Údaje o Dotčené osobě získávané prostřednictvím souborů cookies jsou tedy získávány dobrovolně, a to přímo od Dotčené osoby.

Soubory cookies si po nastavení příslušných preferencí může každá Dotyčná osoba spravovat ve svém internetovém prohlížeči. Různé internetové prohlížeče mají různé postupy pro zakázání nebo povolení souborů cookies, které se obvykle nacházejí v nabídce s označením „Možnosti“ nebo „Nástroje“. Přímo v internetovém prohlížeči tak má Dotčená osoba možnost spravovat soubory cookies týkající se základních funkcí, zlepšování webových stránek, přizpůsobování a reklamy. Pro funkčnost nového nastavení ze strany Dotyčné osoby bude zřejmě nutné aktualizovat načítání webových stránek. V případě vypnutí nebo odhlášení z používání některých cookies již nebudou webové stránky Provozovatele k těmto souborům cookies přistupovat, ani je číst.

V zařízení mohou zůstat i nadále uloženy různé soubory, skripty, kódy, případně další informace týkající se souborů cookies. Tyto mohou Dotyčná osoba odstranit vymazáním souborů cookies a mezipaměti internetového prohlížeče pomocí nastavení daného prohlížeče, přičemž jakákoli změna nastavení prohlížeče se vztahuje pouze na tento konkrétní internetový prohlížeč.

Webová stránka http://www.allaboutcookies.org/, poskytuje komplexní informace o úpravě nastavení cookies v celé řadě internetových prohlížečů. Provozovatel upozorňuje, že jelikož není ani vlastníkem ani provozovatelem této webové stránky, nenese odpovědnost za její obsah.

Provozovatel zároveň upozorňuje, že v případě zakázání nezbytných souborů cookies (nebo všech souborů cookies) pomocí nastavení internetového prohlížeče nebude fungovat jedna nebo více základních funkcí jeho webových stránek, včetně těch, které mají zajistit bezpečnou návštěvu, správně nebo vůbec.

Provozovatel dále upozorňuje, že v případě, že Dotyčná osoba odmítne nebo odvolá souhlas s použitím jakýchkoli ne nezbytných cookies nebo osobních údajů, nemusí odpovídající funkce nebo funkce těchto webových stránek fungovat správně nebo vůbec. Použití základních funkcí a funkčnost webových stránek tímto nebudou dotčeny.


4. Jak dlouho si Provozovatel ponechává získané informace a jaká jsou práva Dotčené osoby při zpracování údajů za pomoci souborů cookies?

To, jak dlouho si získaná data Provozovatel ponechává, závisí vždy na příslušném typu cookies. Platnost souborů typu relačních cookies vyprší hned po zavření internetového prohlížeče. Trvalé soubory cookies, včetně místně přístupných objektů, mohou mít platnost i několik měsíců, resp. až do odvolání souhlasu s jejich používáním ze strany Dotčené osoby, který je právním základem pro ukládání jiných než nezbytných souborů cookies.

Ne všechny soubory cookies, které tyto webové stránky používají, jsou způsobilé identifikovat Dotyčnou osobu, a proto nejsou považovány za osobní údaje. Provozovatel přesto těmito podmínkami informuje, že každá Dotčená osoba má především právo požadovat od Provozovatele přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo vymazání, případně omezení zpracování, právo namítat proti zpracování v případě, že právním základem zpracování osobních údajů je oprávněn zájem Provozovatele, jakož i právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů, pokud Provozovatel a/nebo zprostředkovatel postupuje při zpracování osobních údajů v rozporu s Nařízením a/nebo Zákonem.

Nastavení cookies