Znáte L-karnosin? Aminokyselina, která chrání buňky před stárnutím

Znáte L-karnosin? Aminokyselina, která chrání buňky před stárnutím

L-karnosin si získal značnou pozornost v oblasti zdraví a fitness díky svým potenciálním přínosům pro různé tělesné funkce. Tato látka hraje klíčovou roli při vyrovnávání kyselosti, boji proti oxidačnímu stresu a podpoře celkového zdraví buněk.

V tomto článku se seznámíte s vědeckými poznatky o L-karnosinu, jeho potenciálních zdravotních přínosech a vlivu na lidskou pohodu.

Co je L-karnosin?

Karnosin, známý také jako L-karnosin, je přirozeně se vyskytující látka v našem těle, která je známá svými silnými antioxidačními schopnostmi. Z vědeckého hlediska se jedná o dipeptid složený ze dvou spojených aminokyselin, beta-alaninu a histidinu. Tato sloučenina se nachází převážně v aktivních tkáních, jako je srdce a mozek.

Již v roce 1938 vědci objevili význam karnosinu jako klíčového vnitrobuněčného pH pufru ve svalech. Když cvičíme, intenzivní aktivita stimuluje uvolňování vodíkových iontů, což vede k poklesu svalového pH, známému také jako hypersalivace. Bylo zjištěno, že karnosin má ideální hodnotu pKa, což z něj činí účinný pufr, který je rozhodující pro udržení optimálních fyziologických podmínek. Tento objev podnítil výzkum toho, jak by zvýšení hladiny karnosinu mohlo zvýšit výkonnost vrcholových sportovců.

Další studie objasnily mnohostranný přínos karnosinu na různé tělesné systémy. Kromě antioxidačních schopností vykazuje karnosin také antiglykační vlastnosti a působí v těle jako chelátor. Zvýšení hladiny karnosinu prokázalo pozitivní vliv na imunitní reakce, což posiluje celkové zdraví. Hraje také klíčovou roli při podpoře funkce, udržování a výkonnosti svalů a dalších životně důležitých orgánů.

S přibývajícím věkem se hladina karnosinu snižuje, což souvisí s poklesem tělesných funkcí. Udržování a zvyšování hladiny karnosinu se tak stává nedílnou součástí každodenní pohody a optimální výkonnosti.

Výhody L-karnosinu

Alzheimerova choroba

Při diskusi o Alzheimerově chorobě je jedním z pozoruhodných aspektů karnosinu jeho schopnost pronikat hematoencefalickou bariérou. To je důležité, protože tato bariéra slouží jako ochranný štít mozku a brání průniku mnoha látek.

Je pozoruhodné, že karnosin dokáže tuto bariéru překonat, což otevírá možnosti jeho terapeutického využití v oblasti zdraví mozku. Studie prokázaly, že karnosin působí jako štít proti reaktivním formám kyslíku (ROS), škodlivým látkám, které mohou v mozku způsobit spoušť. Výzkumy navíc naznačují, že karnosin může mít protizánětlivé vlastnosti, které mohou představovat ochranu před zánětem podílejícím se na progresi Alzheimerovy choroby.

Tato zjištění je však třeba brát s rezervou, protože pocházejí především ze studií na zvířatech a laboratorních studií. K potvrzení těchto předběžných zjištění je třeba provést důkladné klinické studie u lidí.

Diabetes

Nový výzkum zaměřený na diabetes naznačuje potenciální přínos karnosinu pro osoby, které se potýkají s touto metabolickou poruchou. Studie na zvířatech přinesly zajímavé poznatky, které naznačují, že suplementace karnosinem by mohla potenciálně oddálit nástup a progresi diabetu a zároveň zmírnit s ním spojené komplikace.

Pilotní studie například zjistila, že jedinci klasifikovaní jako obézní, kteří dostávali karnosin, měli nižší dvouhodinovou hladinu glukózy a inzulinu ve srovnání s těmi, kteří dostávali placebo. Přehled randomizovaných kontrolovaných studií navíc naznačil, že suplementace karnosinem může vést ke snížení hladiny HbA1C, což je klíčový ukazatel pro léčbu diabetu.

Je však důležité zdůraznit, že ačkoli jsou tato zjištění slibná, vyžadují další zkoumání prostřednictvím robustních studií na lidech, aby se jejich účinnost definitivně potvrdila.

Gastrointestinální poruchy

Karnosin, konkrétně ve formě polapresinu, si získává pozornost pro svůj potenciální zdravotní přínos při řešení gastrointestinálních poruch. Předpokládá se, že tato sloučenina složená ze zinku a L-karnosinu má gastroprotektivní, antioxidační, protivředové a protizánětlivé vlastnosti.

Polaprezinc se při perorálním užívání ukázal jako slibný při zvyšování exprese různých antioxidačních enzymů v žaludeční sliznici. Tyto enzymy, včetně superoxiddismutázy, hem oxygenázy, glutathion S-transferázy, glutathionperoxidázy a peroxiredoxinu-1, hrají klíčovou roli v ochraně buněk před reaktivními formami kyslíku, a tím napomáhají zdraví trávicího traktu.

Poznatky o účinnosti u onemocnění, jako je gastroezofageální refluxní choroba (GERD), jsou však poněkud nejednoznačné. Některé studie neprokázaly žádný významný rozdíl mezi podáváním L-karnosinu a placeba, ale jiné výzkumy naznačují jeho potenciální přínos při problémech, jako jsou střevní blokády, infekce způsobené bakterií H. pylori a žaludeční vředy. Přesto je zapotřebí dalšího výzkumu, abychom plně pochopili jeho účinnost při léčbě těchto stavů.

Stárnutí

Kromě zdraví trávicího traktu přitahuje karnosin zájem také v oblasti stárnutí a péče o pleť. V online recenzích se často uvádí jeho schopnost podporovat mladistvý vzhled pleti. To lze přičíst protizánětlivým, antioxidačním a volné radikály zachycujícím vlastnostem karnosinu, které pomáhají chránit buněčnou DNA a podporují celkové zdraví pokožky.

Ačkoli přímý účinek karnosinu na vzhled pleti vyžaduje komplexnější studie, jeho potenciální přínos v této oblasti je slibný a zaslouží si další zkoumání.

Podpora mozku

V oblasti kognitivních funkcí se karnosin ukazuje jako mocný spojenec. Účinně chrání důležité mozkové buňky před škodlivými účinky glykace, což je proces, při kterém cukry reagují s bílkovinami, což vede ke vzniku škodlivých molekul známých jako konečné produkty pokročilé glykace (AGE). Tyto AGEs mohou zhoršovat funkci neuronů a přispívat k poklesu kognitivních funkcí. Inhibicí glykace působí karnosin jako ochranný štít mozku, který zachovává kognitivní funkce a duševní ostrost.

Studie také naznačují, že karnosin může mít anxiolytické účinky a pomáhat zmírňovat občasnou úzkost. Kromě toho byla zkoumána jeho úloha při podpoře paměťových funkcí, přičemž některé výzkumy naznačují, že suplementace karnosinem může zlepšit udržení paměti. Byl také spojován s oddálením mentální únavy, zlepšením exekutivních funkcí a zostřením pozornosti - což jsou klíčové složky kognitivního zdraví a celkové pohody.

Funkce svalů

Jednou z hlavních funkcí karnosinu ve svalové tkáni je jeho schopnost vyrovnávat pH. Během intenzivní fyzické aktivity produkují svaly kyselé sloučeniny, což vede ke snížení hladiny pH svalových buněk - jev známý jako acidóza. Toto kyselé prostředí může zhoršovat funkci svalů a přispívat k únavě. Karnosin však působí jako pufr, pomáhá udržovat optimální hladinu pH a udržovat svalovou výkonnost během náročného cvičení.

Karnosin také vykazuje silné antioxidační vlastnosti, odstraňuje škodlivé volné radikály, které se hromadí během cvičení a oxidačního stresu. Neutralizací těchto volných radikálů pomáhá chránit svalové buňky před oxidačním poškozením a podporuje jejich celkové zdraví a funkci. Tento účinek je důležitý zejména pro sportovce a osoby vykonávající pravidelnou fyzickou aktivitu, protože napomáhá regeneraci svalů a adaptaci na tréninkové podněty.

Podpora srdce

Přínos karnosinu se nevztahuje pouze na kosterní svaly, ale také na srdeční sval - svalovou tkáň srdce. Regulací svalových kontrakcí a prevencí oxidace lipidů v krevním řečišti přispívá karnosin ke zdraví kardiovaskulárního systému.

Oxidace lipidů, ke které dochází při reakci tuků v krevním řečišti s kyslíkem, může vést k tvorbě plaků v tepnách, což zvyšuje riziko kardiovaskulárních onemocnění. Schopnost karnosinu inhibovat tento proces pomáhá udržovat zdravé cévy a podporuje optimální krevní oběh.

Kromě toho bylo prokázáno, že karnosin podporuje zdravou hladinu krevního tlaku, což dále zvyšuje jeho kardioprotektivní účinky. Podporou vazodilatace - rozšíření cév - usnadňuje plynulý průtok krve a snižuje zátěž srdce, čímž podporuje celkovou kardiovaskulární pohodu.

Kosti

Karnosin hraje důležitou roli také při podpoře zdraví kostí. Glykace, proces, při kterém se molekuly cukru vážou na bílkoviny, může narušit strukturální integritu kostí a kloubů, což vede k problémům, jako je osteoporóza a artritida. Anti-glykační účinek karnosinu pomáhá tento proces zmírnit, a tím zachovává pevnost a odolnost kostí a kloubů. Kromě toho bylo prokázáno, že karnosin stimuluje růst kostí, čímž přispívá k celkové integritě kostry a snižuje riziko poruch souvisejících s kostmi.

Jak beta-alanin a L-karnosin společně působí?

V 28denní studii, v níž byl účastníkům podáván beta-alanin ke zvýšení hladiny karnosinu, vědci zaznamenali pozoruhodné 12% zvýšení pracovní kapacity a 16,9% zvýšení fyzické vytrvalosti. Další komplexní analýza, která shromáždila údaje z různých studií, potvrdila účinnost suplementace beta-alaninem a naznačila významné přínosy v různých sportech, a to jak při zvyšování výkonnosti, tak i síly.

Další poznatky vyplynuly ze studie zahrnující vojáky, která hodnotila vliv příjmu beta-alaninu na hladinu karnosinu ve svalech. Během 30denní suplementace došlo u těchto elitních vojáků k významnému zvýšení obsahu karnosinu ve svalech. Toto zvýšení korelovalo se zlepšením různých aspektů vojenské výkonnosti, jako je vytrvalost a kognitivní soustředění.

L-karnosin a zinek: silné duo pro podporu zdraví

Fascinující je, že L-karnosin i zinek se přirozeně hojně vyskytují v potravinách, jako je červené maso, drůbež a ryby. Ještě zajímavější je však symbiotický vztah mezi oběma sloučeninami, zejména v podobě relativně nového zázraku - zinek-L-karnosinu (ZnC).

Karnosin nejenže koexistuje se zinkem, ale aktivně zvyšuje jeho vstřebávání v těle. Jak to dělá? Za prvé díky své pozoruhodné rozpustnosti, která usnadňuje bezproblémové začlenění zinku do našich biologických systémů. Za druhé karnosin zajišťuje dlouhodobé uvolňování zinku, čímž účinně dodává tento důležitý minerál do různých tkání v celém těle.

Výzkumy naznačují, že kombinace zinku a karnosinu se nejen sčítá, ale znásobuje jejich zdravotní přínos. Studie odhalily nesčetné množství přínosů, zejména při omlazování epitelových tkání - ochranných vrstev vystýlajících životně důležité orgány, jako je trávicí trakt, kůže a játra.

Co to tedy znamená pro naše zdraví? Znamená to, že zařazením zinek-L-karnosinu do stravy nebo jako doplňku stravy můžeme potenciálně získat řadu zdravotních výhod. Synergické účinky zinku a karnosinu slibují zlepšení celkové pohody, od posílení střevní sliznice po zlepšení zdraví kůže a podporu funkce jater.

Existují vedlejší účinky užívání L-karnosinu?

L-karnosin je obecně považován za bezpečný při krátkodobém užívání. Ať už se užívá perorálně nebo se aplikuje lokálně, dospělí jej obecně dobře snášejí. Jako u každého doplňku stravy však existují možné nežádoucí účinky, na které je třeba si dát pozor.

U některých lidí se mohou vyskytnout vzácné nežádoucí účinky, jako je vyrážka, svědění, sucho v ústech, změny chuti k jídlu nebo pocit únavy. Tyto účinky jsou vzácné, ale stojí za zmínku, pokud uvažujete o zařazení karnosinu do svého jídelníčku.

Karnosin zinku, ačkoli je také obecně bezpečný, s sebou nese některé vzácné, ale závažné potenciální nežádoucí účinky. Patří mezi ně snížení počtu bílých krvinek, poruchy trávení a sideroblastická anémie. Méně závažné nežádoucí účinky se mohou projevit jako žaludeční křeče, zažívací potíže nebo nevolnost.

Před užíváním jakéhokoli doplňku stravy s karnosinem je nezbytné poradit se s lékařem, zejména pokud jste těhotná, kojíte, máte základní onemocnění nebo užíváte jiné léky.

Kromě toho by jedinci s nízkým krevním tlakem nebo ti, kteří již užívají léky na snížení krevního tlaku, měli být při užívání karnosinových doplňků opatrní. Bylo prokázáno, že karnosin snižuje krevní tlak, takže jeho kombinace s antihypertenzivy by mohla vést k nebezpečně nízkým hodnotám krevního tlaku.

U osob, které již užívají léky na vysoký krevní tlak, je nezbytné vyhnout se současnému užívání doplňků L-karnosinu. Léky jako verapamil, felodipin, diltiazem, isradipin, amlodipin a nifedipin se běžně používají k léčbě hypertenze a jejich kombinace s L-karnosinem by mohla vést k nebezpečně nízkým hodnotám krevního tlaku.

Účinné dávkování L-karnosinu

Určení ideální dávky karnosinu může být matoucí, protože doporučení se značně liší a pohybují se od 50 do 1 000 miligramů denně. Je však důležité si uvědomit, že dosud nebyly stanoveny žádné standardizované pokyny pro dávkování, protože konkrétní lékařské přínosy a terapeutické dávky nebyly dosud definitivně prokázány.

Doporučené dávkování bude záviset na řadě faktorů, včetně vašeho aktuálního zdravotního stavu a konkrétního důvodu, proč o suplementaci uvažujete. Dodržování doporučeného dávkování je velmi důležité, aby se předešlo případným nežádoucím účinkům.

Přestože karnosin lze obvykle užívat s jídlem i bez něj, doporučuje se neužívat doplňky obsahující zinek nalačno, aby se minimalizovalo riziko nežádoucích reakcí.

Potravinové zdroje L-karnosinu

Jako primární zdroje karnosinu slouží potraviny živočišného původu. Patří mezi ně např:

  • Hovězí maso.
  • Vepřové maso.
  • Kuřecí.
  • Jehněčí.
  • Krůtí.
  • Kachní maso.
  • Různé druhy ryb.

Karnosin je přítomen výhradně v potravinách živočišného původu, takže jeho suplementace je atraktivní volbou pro vegetariány nebo vegany.

Látky s podobnými účinky jako L-karnosin

Ačkoli je výzkum karnosinu slibný, je nutné si uvědomit, že se jedná pouze o jeden z mnoha doplňků stravy a bylin, které byly zkoumány z hlediska jejich možných zdravotních přínosů. Pozornost si pro své různé zdraví podporující vlastnosti získaly i další látky, jako je ginkgo biloba, inositol, kurkumin a lykopen.

Ginkgo biloba je rostlinný léčivý přípravek, který byl studován pro svůj potenciál zlepšovat kognitivní funkce, zejména u lidí s mírnou demencí.

Inositol, sloučenina používaná k léčbě hormonální nerovnováhy, se ukázal jako slibný při léčbě onemocnění, jako je syndrom polycystických vaječníků (PCOS) a diabetes 2. typu.

Kurkumin, účinná látka v koření kurkuma, je známý svými protizánětlivými vlastnostmi, které mohou pomoci snížit zánět v těle.

Podobně se předpokládá, že lykopen, antioxidant obsažený v rajčatech a výrobcích z nich, bojuje proti oxidačnímu stresu tím, že odstraňuje volné radikály.

K doplňkům stravy je však nutné přistupovat opatrně a před přidáním jakýchkoli nových doplňků stravy se poradit s lékařem.

Norbert Skoupa
Autor článkov

Mojou najväčšou vášňou je písanie, knihy, šport a hľadanie hraníc, čoho sú ľudské telo a myseľ schopné. V minulosti som viac ako…