Kurkuma a pepř: Víte, proč je třeba je kombinovat?

Kurkuma a pepř: Víte, proč je třeba je kombinovat?

Kurkuma je bylinou, která se již po staletí používá při mnoha zdravotních problémech. Tento kořen, který je jakýmsi bratrancem zázvoru, pochází z regionu jihovýchodní Asie a pro svou okulahodící zlatavou barvu se často označuje také jako indický šafrán. Studie podporují její použití a poukazují na to, že je prospěšná pro lidské zdraví. Nicméně, spojení kurkumy s pepřem vyvolává synergický efekt, a tedy zvyšuje její účinek.

Kurkuma pravá (Curcuma longa) je vytrvalá tropická rostlina výše vzrůstu z čeledi zázvorovité, pocházející převážně z oblastí jihovýchodní Asie (90% celosvětové produkce probíhá v Indii). Pěstuje se ve slunečním prostředí, při mírných teplotách (18 - 30 stupňů Celsia), na místech s vysokým úhrnem srážek. Rostliny se sbírají pro své oddenky, které jsou známé především jako pikantní koření (kaří), obsahující žluté barvivo, které se používá k dochucování a barvení potravin (zejména omáček, vajec, kuřecího masa), ale své využití nachází také v textilním (barvení látek ) a kosmetickém průmyslu či v tradiční ajurvédské medicíně, kde je známá pod názvem haridra. Za zdraví prospěšné účinky vděčí kurkuma obsahu širokého spektra látek – silic, pryskyřic, barviv (kurkuminoidy) a škrobů. Nejvýznamnější složkou je barvivo kurkumin. Potraviny s obsahem kurkuminu, jsou ve státech Evropské unie označeny kódem E100.

Kurkumin je látka polyfenolického charakteru rozpustná v tucích. Jeho molekula se podobá ubiquinolům a jiným fenolům, a to nejen strukturou, ale především svou silnou antioxidační aktivitou a inhibicí zánětlivých mediátorů (NFkB, cyklooxygenázy-2, lipooxygenázy, inducibilní syntázy oxidu dusnatého, TGF-β). Jeho biologická dostupnost je nejsilnější tehdy, pokud je současně přijímána s piperinem, složkou koření. V experimentálních studiích na zvířecích modelech bylo zjištěno, že kurkumin výrazně zlepšil zdravotní stav jedinců s poškozením kardiovaskulárního, endokrinního, respiračního, trávicího, močového a nervového systému. Předpokládá se, že kurkumin může zvýšit biodostupnost vitamínů, koncentraci α-tokoferolů a zároveň snížit hladinu celkového cholesterolu. Zároveň bylo zjištěno, že chrání před škodlivými účinky slunečního záření tím, že zmírňuje oxidační stres a potlačuje patologické procesy vzniklé vlivem UV záření.

Piperín je alkaloidem pocházejícím z nedozrálého plodu pepru černého (Piper nigrum), u nás známého jako tzv. černý pepř, který za své zdraví prospěšné vlastnosti, pikantní chuť a charakteristickou vůni vděčí právě obsahu této látky. Svými jedinečnými vlastnostmi povzbuzuje činnost trávicího systému, především pankreatických enzymů. Rovněž podporuje trávení a zkrácení času průchodu potravy trávicí troubou. V pepře najdeme od 5 do 9% piperinu, a proto zajistit jeho dostatečný denní příjem přirozeným způsobem může být poměrně složité, což činí z tohoto suplementu skvělý doplněk každodenního způsobu stravování. Jedním z hlavních účinků piperinu je podpora zvýšené dostupnosti ostatních látek a živin jejich zlepšeným vstřebáváním z trávicího traktu. Kromě toho se díky termogennímu účinku podílí na zvýšení hodnot bazálního metabolismu, a tím na hubnutí, respektive udržování optimální tělesné hmotnosti.

KURKUMA A JEJÍ PODÍL NA UDRŽENÍ ZDRAVÍ

 • kardiovaskulární systém: hyperhomocysteinemie, exprese zvýšené prooxidační aktivity v těle, je považována za rizikový faktor poškození kardiovaskulárního systému. Zvýšený příjem antioxidantů a vitamínů, zejména potravin bohatých na obsah vitamínů B-komplexu, je spojen se snížením hladiny celkového homocysteinu v krevní plazmě, jakož i výskytu kardiovaskulárních onemocnění. Kurkumin může předcházet peroxidaci tuků, stabilizovat buněčné membrány, zpomalovat množení cévních buněk hladkého svalstva a shlukování krevních destiček

 • hladina inzulínu: syndrom inzulínové rezistence je spojen se zvýšením plazmatického homocysteinu a zvýšenou oxidací lipidů. V jedné studii byl kurkumin podáván v dávce 0.08 g/kg denně po dobu 3 týdnů krysám, u kterých uměle vyvolaly cukrovku. Následně u nich sledovaly hladiny glukózy, hemoglobinu a dalších parametrů, které porovnaly s kontrolní skupinou zdravých krys. Kurkumin významně zlepšil hladinu glukózy, hemoglobinu a glykovaného hemoglobinu, a také plazmatického a jaterního glutationu (důležitého antioxidantu)

 • respirační systém: kurkumin je silným inhibitorem růstových faktorů TGF-β a fibrinogeneze, potlačuje aktivitu enzymů laktátdehydrogenázy, myeloperoxidázy, forbolmyristátacetátu, a také více druhů bílých krvinek (neutrofilů, eosinofilů, makrofáků). Má podobnou strukturu jako látky, které se vážou na regulační proteiny zodpovědné za hustotu hlenů tvořících se v plicních buňkách. Potlačováním aktivity výše uvedených látek dochází ke „zředění“ hlenu, který se tak snáze dostává z dýchacích cest pryč

 • játra: pravidelné užívání kurkuminu prokazatelně zpomaluje histopatologické změny jaterních buněk, včetně hromadění tukových částic, a to již v dávce 75 mg/kg denně, prostřednictvím potlačení aktivity B-dependentních genů, NFkB, cytokánů, chemokinů a enzymu cyklooxy

 • slinivka břišní: v několika studiích bylo pozorováno, že kurkumin v dávce 200 mg/kg denně významně snižuje pravděpodobnost poškození pankreatické tkáně (poškození jejích buněk, usazování bílých krvinek, samonatrávení enzymy trypsinem, amylázou, chemokiny, kyselým

 • žaludek: v in vitro studiích byl sledován účinek kurkuminu na aktivitu bakterie Helicobacter pylori zodpovědné za mnoho patologických nálezů v trávicím traktu. Kurkumin prokazatelně snižoval působení všech testovaných koncentrací bakterie na žaludeční stěnu

 • střeva: další studie prokázaly, že užívání kurkuminu v dávce 50mg/kg denně po dobu 10 dny stejně jako v případě žaludku snížil poškození tkáně, infiltraci střevní stěny bílými krvinkami a působení volných radikálů na jeho střevní buňky

 • nervový systém: kurkumin je významný antioxidant, jehož antioxidační aktivita je několikanásobně vyšší než u vitamínu E. Při testování na myších modelech již mírná dávka (24 mg/kg) významně redukovala oxidační poškození nervových buněk. Po podání kurkuminu se významně zlepšily hladiny cholesterolu, fosfolipidů a volných mastných kyselin v mozkové tkáni.3 Kurkumin snadno prochází hemato-encefalickou bariérou, což urychluje jeho působení v organismu

Bohužel, kurkumin se z kurkumy do krve velmi špatně absorbuje a jeho biologická dostupnost je tak značně omezena. Naštěstí existuje velmi jednoduché řešení v podobě přídavku pepře. Výzkumy ukazují, že kombinace kurkuminu a piperinu zvyšuje absorpci prvního jmenovaného až o 2000 %. Jiné studie zase prokázaly, že přidáním 20 mg piperinu k 2 g kurkuminu také významně zvýšilo jeho absorpci. To lze vysvětlit dvěma způsoby - piperin usnadňuje přechod kurkuminu přes střevní stěnu do krve a zároveň zpomaluje jeho odbourávání v játrech, čímž v obou případech zvyšuje jeho hladinu v krvi. Ve výsledku tak kombinace kurkuminu a piperinu zvyšuje jejich potenciální zdravotní výhody.

Kurkumin a piperin se obecně považují za bezpečné. Neexistují žádná oficiální doporučení týkající se jejich konzumace a maximální přípustný příjem nebyl ani u jednoho z nich stanoven. U některých lidí se mohou po užití kurkuminu ve velkých dávkách vyskytnout nežádoucí účinky jako nevolnost, bolesti hlavy a vyrážka na kůži. Je proto důležité dodržovat doporučené dávkování na obalu výživového doplňku. V indické kultuře se kurkuma a pepř běžně konzumují v čaji, často v kombinaci s olivovým olejem, kokosovým olejem, medem a zázvorem. Protože je kurkumin rozpustný v tucích, jeho konzumace s tukem také zvyšuje jeho absorpci. Abyste však naplno využili léčebných výhod kurkuminu, je nejlepší ho konzumovat v doplňkové formě v kombinaci s piperinem.

ZDROJE

 1. Roy S, Priyadarshi R, Ezati P, Rhim JW. Curcumin and its uses in active and smart food packaging applications - a comprehensive review. Food Chem. 2022;375:131885.

 2. Shoba G, Joy D, Joseph T, Majeed M, Rajendran R, Srinivas PS. Influence of piperine on the pharmacokinetics of curcumin in animals and human volunteers. Planta Med. 1998;64(4):353-356.

 3. Sharifi-Rad J, Rayess YE, Rizk AA, et al. Turmeric and Its Major Compound Curcumin on Health: Bioactive Effects and Safety Profiles for Food, Pharmaceutical, Biotechnological and Medicinal Applications. Front Pharmacol. 2020;11:01021.

 4. Liu X, Zhang R, Shi H, et al. Protective effect of curcumin against ultraviolet A irradiation‑induced photoaging in human dermal fibroblasts. Mol Med Rep. 2018;17(5):7227-7237.

 5. Concetta Scuto M, Mancuso C, Tomasello B, et al. Curcumin, Hormesis and the Nervous System. Nutrients. 2019;11(10):2417.

Vladimír Roško
Product development / Graphic Designer / Marketing management

Som zanietený študent života, zdravého pohybu, zdravého mentálneho nastavenia a motivácie, silových športov, milovník hudobný…